Heeft u een (goed) idee, maar weet u niet hoe u verder kunt komen? Wij helpen u graag!

Een goed idee tot een verkoop klaar product ontwikkelen is niet eenvoudig. Hiervoor moeten veel stappen doorlopen worden. NOVU helpt op allerlei manieren uitvinders, productontwikkelaars en onderzoekers bij het gecompliceerde traject van idee naar markt. 

Eerste hulp!

Een paar eerste tips over wat wel en wat vooral niet te doen.

Wel doen:
- Je hebt een idee, schrijf het op
- Laat het een paar dagen liggen en kijk er dan nog eens naar
- Is het nog steeds interessant en wil je er mee verder? Registreer het als I-depot
- Oriëntatie op de verschillende mogelijkheden voor modelregistraties en octrooien
- Kom naar de NOVU voor onafhankelijk en deskundig advies

Niet doen:
- Er over praten, op social media plaatsen etc. Houdt het idee geheim
- Samenwerkingen aangaan met mensen in het eerste idee stadium
- Alvast een registratie als model doen of octrooi aanvragen. Bedenk dat je na een registratie als model geen octrooi meer kunt krijgen. 

 

U bent geen lid, maar wilt wel advies?

Dan is een afspraak voor een quickscan een goed begin. We bieden niet-leden de mogelijkheid om hun idee/vinding uitgebreid te bespreken. Tijdens dit persoonlijke en uiteraard vertrouwelijke gesprek komen bescherming, marktmogelijkheden, prototyping en het ondernemersplan aan de orde. 
De kosten voor een quickscan zijn € 75,- (exclusief BTW)

Overweegt u een octrooi?

Voordat u een octrooi aanvraagt en (hoge) kosten maakt, is het slim om eerst het octrooiprotocol door te nemen en de octrooivragen te beantwoorden. De NOVU heeft dit, in samenwerking met o.a. het RVO, speciaal ontwikkeld voor uitvinders.  

I-DEPOT

U kunt uw idee vastleggen in het i-DEPOT. Met het i-DEPOT krijgt uw idee een officiele datumstempel. Hiermee kunt u aantonen dat uw idee op een bepaald moment al bestond. Voor € 37,- wordt uw idee 5 jaar bewaard bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). 
Meer informatie over het i-DEPOT vindt u op de site van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom.  

Cursus Van Idee tot Markt

Tweemaandelijks organiseert NOVU de cursus 'Van Idee tot markt. In deze cursus wordt in één dag de laatste stand van zaken rond innovatie en het complexe traject van-idee-tot-markt onder de loep genomen. Een octrooiadviseur van RVO/OCNL verzorgt de modules bescherming en intellectueel eigendom en een NOVU lid deelt zijn/haar persoonlijk afgelegde traject van idee tot markt met de cursisten. Het accent ligt op de leermomenten. In workshopverband wordt ook een realistische case besproken om het geleerde ‘in de praktijk’ te brengen. De cursus is inclusief lunch en een borrel na afloop. Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen.
Kosten: niet leden € 195,-. Max. 9 personen.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vindt er komende tijd geen cursus van 'Idee tot markt' plaats. Indien u lid bent van de NOVU kunt u deelnemen aan de online introductiecursus van de NOVU.